Pötréte horgásztó

Pötréte Önkormányzati Horgászegyesület

Slovenščina

Pötréte l.(000306), Pötréte 2.(000308). Pravila ribolova – ribolovni režim v ribolovnih jezerih 

1. Ribolovni čas: vsak dan od 0-24 ure na obeh jezerih 

2. Lovne mere: 

 - Krap: 30 cm      5kg limit!

 - Bolen: 40 cm 

 - Ščuka: 50 cm   80cm limit!

 - Smuč: 40 cm    80cm limit!

 - Linj: 25 cm 

 - Som: 60 cm 

Za vsako drugo, še ne imenovano vrsto pa veljajo mere po Državnem ribolovskem režimu. 

3. Dovoljeni dnevni uplen: 

Odrasli: 2 kosa Krapa, 1 kosa mersko omejenih roparic, 5kg drugih. 

Mladinski popust:1 kos Krapa, 1 kos mersko omejenih roparic, 5kg drugih. 

 • Ko se doseže dovoljeni uplen (število kosov ali teža), se ribolov zaključi.

 • Po končanem ribolovu mora ribič odstraniti bojo za označevanje krmljenja in ribolova. 

4. Prepoved ribolova: 

 - Ščuka: 02.01.-03.31. 

 - Smuč, Bolen: 03.01.-04.30. 

 - Linj, Som: 05.02.-06.15. 5.

Ujete ribe se mora takoj žive previdno spustiti nazaj na prostost v vodo ali pa to zabeležiti v ribolovni dnevnik. 

6. Po končanem ribolovu, se mora dnevno dovolilnico pri vhodu v za to označen nabiralnik oddat. 

7. Ribič, ki izvaja ribolov v nočnem času, mora zagotoviti učinkovito in v okolju vidno osvetlitev ribolovnega mesta. Svetlobni snop ne sme biti usmerjen v vodo oziroma ta ne sme učinkovati za privabljanje rib. Ribolov se lahko izvaja z dvema ribolovnima palicama na kateri je naveza le z eno vabo, ter max. 1m^2 dvigovalna mreža. Po končanem ribolovu je strogo prepovedano nošenje pribora k ribolovnemu jezeru. 

8. Na območju ribolovnega jezera je strogo prepovedano puščanje smeti, onesnaževanje okolja. 

9. Po Hhvtv. 56/7 b) členu, če nekdo uplen ne zabeleži v ribolovno dovolilnico, mora na poziv ribiškega čuvaja ali druge pooblaščene osebe uplen spustit nazaj v vodo. 

10. Vsi drugi parametri veljajo po 2013. Évi CII. Ribolovnem režimu. 

11. Uplen prepovedanih vrst rib je potrebno nemudoma vrniti v vodo, tudi če je uplen bolan, poškodovan ali uničen. Pravilno uplenjeno ribo živo odnesti iz ribolovnega prostora je strogo prepovedano! 

12. Zasedenih, označenih prostorov ni. V primeru pomanjkanju mest, se ravna po etičnem načelu.

 Prijeten ribolov, ter obilo užitkov vam želi: 

 Predsedništvo Pötréte H.E.